Zaklików, dnia 2022.06.03

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/01/2022

W dniu 03.06.2022 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie nowego modelu biznesowego, związanego z wprowadzeniem produktów na nowe rynki zagraniczne w związku z planowaną realizacją  projektu pt.: „Przygotowanie firmy HSW-Fabryka Elementów Złącznych FASTEC Sp. z o.o. do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji” w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 2014-2020.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
OEG Dotacje Michał Cieśluk, ul. Długa 33, 62-022 Radzewice

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej "Protokół z oceny ofert" i odpowiednie "Oświadczenie" w formie PDF.
Protokół z oceny ofert
Oświadczenie


Zaklików, dnia 2022.05.20

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN/UE/01/2022

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na realizacją projektu pt. „Przygotowanie firmy HSW-Fabryka Elementów Złącznych FASTEC Sp. z o.o. do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji” w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, dotyczące opracowania nowego modelu biznesowego, związanego z wprowadzeniem produktów na nowe rynki zagraniczne

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 i Oświadczenia Wykonawcy


Zaklików, dnia 2019.12.23

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/013/2019

W dniu 23.12.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę optycznej maszyny pomiarowej zapewniającej kompletne sprawdzanie wymiarów geometrycznych wyrobów w ramach projektu pt.: „Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego”, którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
Keyence International (Belgium) NV/SA, Bedrijvenlaan 5, BE-2800 Mechelen

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2019.12.23

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/012/2019

W dniu 23.12.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę szlifierki talerzowej do przygotowania próbek do badań składu chemicznego stali w ramach projektu pt.: „Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego”, którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
Poltest Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 8, 41-400 Mysłowice

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2019.12.23

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/010/2019

W dniu 23.12.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę komory solnej w ramach projektu pt.: „Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego”, którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
Agencja Anticorr Gdańsk Sp. z o.o., ul. Tarcice 11, 80-718 Gdańsk

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2019.12.23

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/009/2019

W dniu 23.12.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę profilometru stykowego w ramach projektu pt.: „Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego”, którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
MATBOR Sp. z o.o., ul. Racławicka 23, 41-200 Sosnowiec

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2019.12.23

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/007/2019

W dniu 23.12.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę spektrometru fluorescencji rentgenowskiej do badań składu chemicznego i grubości powłok oraz składu chemicznego kąpieli galwanicznych w ramach projektu pt.: „Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego”, którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Poznańska 104 Skórzewo, 60-185 Poznań

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2019.12.18

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/013/2019

Odpowiedźi w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę optycznej maszyny pomiarowej zapewniającej kompletne sprawdzanie wymiarów geometrycznych wyrobów w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19

Odpowiedzi na pytanie


Zaklików, dnia 2019.12.17

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/007/2019

Odpowiedźi w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę spektrometru fluorescencji rentgenowskiej do badań składu chemicznego i grubości powłok oraz składu chemicznego kąpieli galwanicznych w ramach projektu pt.: „Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego”, którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19

Odpowiedzi na pytanie


Zaklików, dnia 2019.12.17

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/010/2019

Odpowiedźi w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę komory solnej w ramach projektu pt.: „Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego”, którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19

Odpowiedzi na pytanie


Zaklików, dnia 2019.12.13

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/013/2019

Odpowiedźi w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę optycznej maszyny pomiarowej zapewniającej kompletne sprawdzanie wymiarów geometrycznych wyrobów w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19

Odpowiedzi na pytanie


Zaklików, dnia 2019.12.10

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN/UE/013/2019

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę optycznej maszyny pomiarowej zapewniającej kompletne sprawdzanie wymiarów geometrycznych wyrobów w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1674/19

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Oświadczenie


Zaklików, dnia 2019.12.10

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN/UE/012/2019

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę szlifierki talerzowej do przygotowania próbek do badań składu chemicznego stali w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1674/19

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Oświadczenie


Zaklików, dnia 2019.12.10

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN/UE/010/2019

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę komory solnej w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1674/19

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Oświadczenie


Zaklików, dnia 2019.12.10

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN/UE/009/2019

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę profilometru stykowego w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1674/19

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Oświadczenie


Zaklików, dnia 2019.12.10

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN/UE/007/2019

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę spektrometru fluorescencji rentgenowskiej do badań składu chemicznego i grubości powłok oraz składu chemicznego kąpieli galwanicznych w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1674/19

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Oświadczenie


Zaklików, dnia 2019.09.03

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/003/2019

W dniu 03.09.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę systemu automatyzacji procesu nakładania powłok galwanicznych w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
MaaD Systemy Automatyki Adam Famielec, ul. Racławicka 38, 21-040 Świdnik

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2019.08.27

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/003/2019

Odpowiedźi w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę systemu automatyzacji procesu nakładania powłok galwanicznych w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19

Odpowiedzi na pytanie


Zaklików, dnia 2019.08.23

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/004/2019

W dniu 23.08.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę pieca niskotemperaturowego do utwardzania powłok fluoropolimerowych w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
IZO Zakład Izolacji Ogniotrwałych Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 29, 41-902 Bytom

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2019.08.23

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/008/2019

W dniu 23.08.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę systemu do badania jednorodności temperatury i dokładności toru pomiarowego pieców w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "SKAMER-ACM" Spółka z o.o. ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów,
Oddział Kraków, ul. Kapelanka 11, 30-347 Kraków

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2019.08.23

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/001/2019

W dniu 21.08.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę tokarki numerycznej CNC do nacinania gwintów i finalnej obróbki mechanicznej elementów złącznych w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
JANUS Sp. z o.o. i S-ka – Sp. k., ul. Grzybowa 1, 41-200 Sosnowiec

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2019.08.19

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/008/2019

Odpowiedź w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę systemu do badania jednorodności temperatury i dokładności toru pomiarowego pieców w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19

Odpowiedzi na pytanie


Zaklików, dnia 2019.08.12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN/UE/008/2019

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę systemu do badania jednorodności temperatury i dokładności toru pomiarowego pieców w ramach projektu pt.: „Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego”, którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1674/19

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Oświadczenie


Zaklików, dnia 2019.08.12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN/UE/004/2019

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę pieca niskotemperaturowego do utwardzania powłok fluoropolimerowych w ramach projektu pt.: „Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego”, którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1674/19

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Oświadczenie


Zaklików, dnia 2019.08.12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN/UE/003/2019

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę systemu automatyzacji procesu nakładania powłok galwanicznych w ramach projektu pt.: „Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego”, którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1674/19

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Oświadczenie


Zaklików, dnia 2019.08.05

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/002/2019

W dniu 02.08.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę tokarki konwencjonalnej do nacinania gwintów i finalnej obróbki mechanicznej elementów złącznych w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
JANUS Sp. z o.o. i S-ka - Sp. k., ul. Grzybowa 1, 41-200 Sosnowiec

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2019.07.29

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/011/2019

W dniu 29.07.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę urządzenia do nacinania karbów w próbkach udarnościowych w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
POLTEST Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 8, 41-400 Mysłowice

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2019.07.29

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/006/2019

W dniu 29.07.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę młota udarnościowego wraz z komorą chłodzenia próbek w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
POLTEST Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 8, 41-400 Mysłowice

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2019.07.29

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/005/2019

W dniu 29.07.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę maszyny wytrzymałościowej 200 kN w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
POLTEST Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 8, 41-400 Mysłowice

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2019.07.22

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/006/2019

Odpowiedzi w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę młota udarnościowego wraz z komorą chłodzenia próbek w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19

Odpowiedzi na pytanie


Zaklików, dnia 2019.07.19

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/002/2019

Odpowiedzi w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę tokarki konwencjonalnej do nacinania gwintów i finalnej obróbki mechanicznej elementów złącznych w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19

Odpowiedzi na pytanie


Zaklików, dnia 2019.07.18

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/001/2019

Odpowiedzi w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę tokarki numerycznej CNC do nacinania gwintów i finalnej obróbki mechanicznej elementów złącznych w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i etrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19

Odpowiedzi na pytanie


Zaklików, dnia 2019.07.18

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/005/2019

Odpowiedź w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę maszyny wytrzymałościowej 200 kN w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19

Odpowiedź na pytanie


Zaklików, dnia 2019.07.16

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN/UE/011/2019

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do nacinania karbów w próbkach udarnościowych w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1674/19

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Oświadczenie


Zaklików, dnia 2019.07.16

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN/UE/002/2019

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę tokarki konwencjonalnej do nacinania gwintów i finalnej obróbki mechanicznej elementów złącznych w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1674/19

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Oświadczenie


Zaklików, dnia 2019.07.16

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN/UE/001/2019

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę tokarki numerycznej CNC do nacinania gwintów i finalnej obróbki mechanicznej elementów złącznych w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1674/19

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Oświadczenie


Zaklików, dnia 2019.07.15

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN/UE/006/2019

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę młota udarnościowego wraz z komorą chłodzenia próbek w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1674/19

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Oświadczenie


Zaklików, dnia 2019.07.15

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN/UE/005/2019

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę maszyny wytrzymałościowej 200 kN w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1674/19

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Oświadczenie


Zaklików, dnia 2019.02.05

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/004/2018

W dniu 01.02.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę tokarki CNC dedykowanej do nacinania gwintów i finalnej obróbki śrub imbusowych w ramach projektu pt.: „Zakup elementów linii produkcyjnej na potrzeby wdrożenia technologii wytwarzania wielkogabarytowych śrub imbusowych z zastosowaniem specjalnego przyrządu do kształtowania precyzyjnego”, którego dofinansowanie planuje realizować Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Poddziałanie POIR.2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
POLTRA Sp. z o.o., ul. Władysława Grabskiego 42, 37-450 Stalowa Wola

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2019.02.05

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/003/2018

W dniu 01.02.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę centrum frezarskiego CNC do wykonywania narzędzi do kucia w ramach projektu pt.: „Zakup elementów linii produkcyjnej na potrzeby wdrożenia technologii wytwarzania wielkogabarytowych śrub imbusowych z zastosowaniem specjalnego przyrządu do kształtowania precyzyjnego”, którego dofinansowanie planuje realizować Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Poddziałanie POIR.2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP-Etap II.

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
Metal Technics Polska s.c., ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2019.01.15

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN/UE/004/2018

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę tokarki CNC dedykowanej do nacinania gwintów i finalnej obróbki śrub imbusowych w ramach projektu pt.: „Zakup elementów linii produkcyjnej na potrzeby wdrożenia technologii wytwarzania wielkogabarytowych śrub imbusowych z zastosowaniem specjalnego przyrządu do kształtowania precyzyjnego”, którego dofinansowanie planuje realizować Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Poddziałanie POIR.2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.02.03.02-18-0027/18-00

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Oświadczenie
Formularz parametrów technicznych i wyposażenia


Zaklików, dnia 2019.01.15

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN/UE/003/2018

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę centrum frezarskiego CNC do wykonywania narzędzi do kucia w ramach projektu pt.: „Zakup elementów linii produkcyjnej na potrzeby wdrożenia technologii wytwarzania wielkogabarytowych śrub imbusowych z zastosowaniem specjalnego przyrządu do kształtowania precyzyjnego”, którego dofinansowanie planuje realizować Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Poddziałanie POIR.2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP-Etap II.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.02.03.02-18-0027/18-00

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Oświadczenie


Zaklików, dnia 2018.12.03

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/002/2018

W dniu 03.12.2018 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę elektrodrążarki drutowej do wykonywania narzędzi do kucia w ramach projektu pt.: „Zakup elementów linii produkcyjnej na potrzeby wdrożenia technologii wytwarzania wielkogabarytowych śrub imbusowych z zastosowaniem specjalnego przyrządu do kształtowania precyzyjnego”, którego dofinansowanie planuje realizować Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Poddziałanie POIR.02.03.02 Bony na innowacje dla MŚP.

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
GWR Technologist Piotr Gawor, 32-040 Rzeszotary, ul. Szlachecka 19

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2018.11.23

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN/UE/002/2018

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę elektrodrążarki drutowej do wykonywania narzędzi do kucia w ramach projektu pt.: „Zakup elementów linii produkcyjnej na potrzeby wdrożenia technologii wytwarzania wielkogabarytowych śrub imbusowych z zastosowaniem specjalnego przyrządu do kształtowania precyzyjnego”, którego dofinansowanie planuje realizować Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Poddziałanie POIR.02.03.02 Bony na innowacje dla MŚP.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.02.03.02-18-0027/18

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym


Zaklików, dnia 2018.10.09

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/001/2018

W dniu 09.10.2018 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę tokarki CNC do przygotowania materiału wsadowego w ramach projektu pt.: „Zakup elementów linii produkcyjnej na potrzeby wdrożenia technologii wytwarzania wielkogabarytowych śrub imbusowych z zastosowaniem specjalnego przyrządu do kształtowania precyzyjnego”, którego dofinansowanie planuje realizować Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Poddziałanie POIR.02.03.02 Bony na innowacje dla MŚP.

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
MAKTEK Jerzy Zalewski, 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 120

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2018.09.10

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN/UE/001/2018

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na zakup tokarki CNC do przygotowania materiału wsadowego w ramach projektu pt.: „Zakup elementów linii produkcyjnej na potrzeby wdrożenia technologii wytwarzania wielkogabarytowych śrub imbusowych z zastosowaniem specjalnego przyrządu do kształtowania precyzyjnego”, którego dofinansowanie planuje realizować Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Poddziałanie POIR.02.03.02 Bony na innowacje dla MŚP.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.02.03.02-18-0027/18

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym


Zaklików, dnia 2018.05.25

Obowiązek Informacyjny RODO - HSW-FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH FASTEC Sp. z o.o.

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, HSW-FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH FASTEC Sp. z o.o., spełniając swój ustawowy obowiązek, umożliwia Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać w załączonym pliku.

Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu, sprostowania, jak również ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt na adres info@fastec.pl


Zaklików, dnia 2018.01.17

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCH 005/2017

W dniu 16.01.2018 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę stacjonarnego defektoskopu do badań magnetyczno-proszkowych w ramach projektu pt.: „Uruchomienie produkcji nowej generacji wielkogabarytowych elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych”, którego dofinansowanie realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa nr I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0061/17

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
TechControl s.c. ul. Gdyńska 5, 47-400 Racibórz

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2018.01.17

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCH 004/2017

W dniu 16.01.2018 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę systemu kontroli i sterowania potencjałem węglowym w piecu obróbki cieplnej z atmosferą ochronną w ramach projektu pt.: „Uruchomienie produkcji nowej generacji wielkogabarytowych elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych”, którego dofinansowanie realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa nr I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0061/17

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
AVION Europa GmbH & Co. KG, Röhrenspring 18, 58093 Hagen

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2018.01.05

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCH 005/2017

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę stacjonarnego defektoskopu do badań magnetyczno-proszkowych w ramach projektu pt.: „Uruchomienie produkcji nowej generacji wielkogabarytowych elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych”, którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
Typ: 1 Rozwój MŚP
Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0061/17

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym


Zaklików, dnia 2018.01.05

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCH 004/2017

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę systemu kontroli i sterowania potencjałem węglowym w piecu obróbki cieplnej z atmosferą ochronną w ramach projektu pt.: „Uruchomienie produkcji nowej generacji wielkogabarytowych elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych”, którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
Typ: 1 Rozwój MŚP
Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0061/17

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym


Zaklików, dnia 2017.12.22

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCH 003/B/2017

W dniu 21.12.2017 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę szlifierko-polerki do pracy manualnej w ramach projektu pt.: „Uruchomienie produkcji nowej generacji wielkogabarytowych elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych”, którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0061/17

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
TechControl s.c. ul. Gdyńska 5, 47-400 Racibórz

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2017.12.22

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCH 002/B/2017

W dniu 21.12.2017 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę stacjonarnego cyfrowego mikro-twardościomierza w ramach projektu pt.: „Uruchomienie produkcji nowej generacji wielkogabarytowych elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych”, którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0061/17

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
TechControl s.c. ul. Gdyńska 5, 47-400 Racibórz

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2017.12.06

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCH 003/B/2017

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę szlifierko-polerki do pracy manualnej w ramach projektu pt.: „Uruchomienie produkcji nowej generacji wielkogabarytowych elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych”, którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
Typ: 1 Rozwój MŚP
Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0061/17

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym


Zaklików, dnia 2017.12.06

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCH 002/B/2017

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę stacjonarnego cyfrowego mikro-twardościomierza w ramach projektu pt.: „Uruchomienie produkcji nowej generacji wielkogabarytowych elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych”, którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
Typ: 1 Rozwój MŚP
Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0061/17

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym


Zaklików, dnia 2017.12.06

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR FCH 002/A/2017 I FCH 003/A/2017

Uprzejmie informuję, że zapytania nr FCH 002/A/2017 i FCH 003/A/2017
zostały anulowane - wycofane z powodów formalnych (brak znaków unijnych oraz ogłoszenia na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Zaklików, dnia 2017.11.28

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR FCH 002/2017 I FCH 003/2017

Uprzejmie informuję, że zapytania nr FCH 002/2017 i FCH 003/2017 zostały
anulowane - wycofane z powodów formalnych.

 


Zaklików, dnia 2017.06.26

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCH 001/2017

W dniu 20.06.2017 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę urządzenia do nagrzewania indukcyjnego materiału wsadowego do kucia w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach projektu pt. "Uruchomienie produkcji nowej generacji wielkogabarytowych elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych" w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
TERMETAL - Andrzej Zborowski, ul. Graniczna 7, 41-940 Piekary Śląskie, którą zaproszono do dalszych rokowań – negocjacji.

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2017.05.31

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCH 001/2017

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do nagrzewania indukcyjnego materiału wsadowego do kucia w ramach projektu pt.: „Uruchomienie produkcji nowej generacji wielkogabarytowych elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych”, o którego dofinansowanie ubiega się Zamawiający w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
Typ: 1 Rozwój MŚP

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym


Zaklików, dnia 2016.12.02

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2016.11.23

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN 001/2016

W załączonych dokumentach (3 pozycje) składamy zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych śrub z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym (imbusowym) na poziomie TRL 8 umożliwiającym wdrożenie w przedsiębiorstwie w ramach projektu, o którego dofinansowanie ubiega się nasza firma w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 Formularz ofertowy
Załącznik 2 Oświadczenia

  © HSW-FEZ FASTEC Sp. z o.o. Rzetelna Firma KRD Start     ::     O firmie     ::     Oferta     ::     Usługi     ::     Katalog wyrobów     ::     Polityka jakości     ::     Kontakt e-mail: info@fastec.pl