Zaklików, dnia 2022.06.03

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/01/2022

W dniu 03.06.2022 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie nowego modelu biznesowego, związanego z wprowadzeniem
produktów na nowe rynki zagraniczne w związku z planowaną realizacją  projektu pt.: „Przygotowanie firmy HSW-Fabryka Elementów Złącznych FASTEC Sp. z o.o.
do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji” w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 2014-2020.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
OEG Dotacje Michał Cieśluk, ul. Długa 33, 62-022 Radzewice

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej "Protokół z oceny ofert" i odpowiednie "Oświadczenie" w formie PDF.
Protokół z oceny ofert
Oświadczenie

  © HSW-FEZ FASTEC Sp. z o.o. Rzetelna Firma KRD Start     ::     O firmie     ::     Oferta     ::     Usługi     ::     Katalog wyrobów     ::     Polityka jakości     ::     Kontakt e-mail: info@fastec.pl