Zaklików, dnia 2019.08.23

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/008/2019

W dniu 23.08.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę systemu do badania jednorodności temperatury i dokładności toru pomiarowego pieców w ramach projektu pt.: "Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego", którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "SKAMER-ACM" Spółka z o.o. ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów,
Oddział Kraków, ul. Kapelanka 11, 30-347 Kraków

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego

  © HSW-FEZ FASTEC Sp. z o.o. Rzetelna Firma KRD Start     ::     O firmie     ::     Oferta     ::     Usługi     ::     Katalog wyrobów     ::     Polityka jakości     ::     Kontakt e-mail: info@fastec.pl