Zaklików, dnia 2018.10.09

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/001/2018

W dniu 09.10.2018 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę tokarki CNC do przygotowania materiału wsadowego w ramach projektu pt.: „Zakup elementów linii produkcyjnej na potrzeby wdrożenia technologii wytwarzania wielkogabarytowych śrub imbusowych z zastosowaniem specjalnego przyrządu do kształtowania precyzyjnego”, którego dofinansowanie planuje realizować Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Poddziałanie POIR.02.03.02 Bony na innowacje dla MŚP.

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
MAKTEK Jerzy Zalewski, 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 120

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego

  © HSW-FEZ FASTEC Sp. z o.o. Rzetelna Firma KRD Start     ::     O firmie     ::     Oferta     ::     Usługi     ::     Katalog wyrobów     ::     Polityka jakości     ::     Kontakt e-mail: info@fastec.pl