Zaklików, dnia 2016.11.23

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN 001/2016

W załączonych dokumentach (3 pozycje) składamy zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych śrub z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym (imbusowym) na poziomie TRL 8 umożliwiającym wdrożenie w przedsiębiorstwie w ramach projektu, o którego dofinansowanie ubiega się nasza firma w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 Formularz ofertowy
Załącznik 2 Oświadczenia

  © HSW-FEZ FASTEC Sp. z o.o. Rzetelna Firma KRD Start     ::     O firmie     ::     Oferta     ::     Usługi     ::     Katalog wyrobów     ::     Polityka jakości     ::     Kontakt e-mail: info@fastec.pl