Polityka ZSZ Jakością
Certyikat
ISO-9001:2015
PN-EN
15048-1-2007001
Certyfikat wg dyr.
2014/68/UE
Certyfikat
PN-ISO 45001

Polityka Ochrony Środowiska
Polityka zarządzania ryzykiem

Tu znajdzie się

 

 

 

Strategia rozwoju firmy opiera się głównie na podnoszeniu jakości wytwarzanych elementów, czemu służą procedury wdrożone dzięki zdobyciu Certyfikatu PN-EN ISO 9001:2015 nadanego przez firmę UDT-CETR. Nasze kwalifikacje potwierdza również certyfikat wytwórcy materiałów – elementów przeznaczonych do urządzeń ciśnieniowych wg dyrektywy 2014/68/UE PED oraz certyfikat umożliwiający nam produkcję zestawów połączeniowych ze znakiem CE (dla branży budowlanej) wg normy PN-EN 15048-1:2008. Firma posiada również zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NATO Commercial and Government Entity Code NCAGE 3213H.

Na życzenie klienta znakujemy wyroby wegług indywidualnych ustaleń, również w formie wypukłych liter i znaków. Dział kontroli wyposażony jest w specjalizowany mikroskop pomiarowy do dokładnego sprawdzania geometrii zarysu gwintów oraz maszynę wytrzymałościową połączoną z systemem informatycznym umożliwiającym generowanie rapotrów z badań.

Polityka Laboratorium Badań Materiałowych

Certyfikat 3213H

Certyfikat Demand Side Response  

  © HSW-FEZ FASTEC Sp. z o.o. Rzetelna Firma KRD Start     ::     O firmie     ::     Oferta     ::     Usługi     ::     Katalog wyrobów     ::     Polityka jakości     ::     Kontakt e-mail: info@fastec.pl