Zaklików, dnia 2017.05.31

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCH 001/2017

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do nagrzewania indukcyjnego materiału wsadowego do kucia w ramach projektu pt.: „Uruchomienie produkcji nowej generacji wielkogabarytowych elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych”, o którego dofinansowanie ubiega się Zamawiający w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
Typ: 1 Rozwój MŚP

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

  © HSW-FEZ FASTEC Sp. z o.o. Rzetelna Firma KRD Start     ::     O firmie     ::     Oferta     ::     Usługi     ::     Katalog wyrobów     ::     Polityka jakości     ::     Kontakt e-mail: info@fastec.pl