Zaklików, dnia 2019.12.23

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/012/2019

W dniu 23.12.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę szlifierki talerzowej do przygotowania próbek do badań składu chemicznego stali w ramach projektu pt.: „Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego”, którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
Poltest Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 8, 41-400 Mysłowice

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego

  © HSW-FEZ FASTEC Sp. z o.o. Rzetelna Firma KRD Start     ::     O firmie     ::     Oferta     ::     Usługi     ::     Katalog wyrobów     ::     Polityka jakości     ::     Kontakt e-mail: info@fastec.pl