Zaklików, dnia 2019.02.05

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/004/2018

W dniu 01.02.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę tokarki CNC dedykowanej do nacinania gwintów i finalnej obróbki śrub imbusowych w ramach projektu pt.: „Zakup elementów linii produkcyjnej na potrzeby wdrożenia technologii wytwarzania wielkogabarytowych śrub imbusowych z zastosowaniem specjalnego przyrządu do kształtowania precyzyjnego”, którego dofinansowanie planuje realizować Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Poddziałanie POIR.2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
POLTRA Sp. z o.o., ul. Władysława Grabskiego 42, 37-450 Stalowa Wola

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2019.02.05

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/003/2018

W dniu 01.02.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę centrum frezarskiego CNC do wykonywania narzędzi do kucia w ramach projektu pt.: „Zakup elementów linii produkcyjnej na potrzeby wdrożenia technologii wytwarzania wielkogabarytowych śrub imbusowych z zastosowaniem specjalnego przyrządu do kształtowania precyzyjnego”, którego dofinansowanie planuje realizować Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Poddziałanie POIR.2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP-Etap II.

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
Metal Technics Polska s.c., ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2019.01.15

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN/UE/004/2018

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę tokarki CNC dedykowanej do nacinania gwintów i finalnej obróbki śrub imbusowych w ramach projektu pt.: „Zakup elementów linii produkcyjnej na potrzeby wdrożenia technologii wytwarzania wielkogabarytowych śrub imbusowych z zastosowaniem specjalnego przyrządu do kształtowania precyzyjnego”, którego dofinansowanie planuje realizować Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Poddziałanie POIR.2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.02.03.02-18-0027/18-00

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Oświadczenie
Formularz parametrów technicznych i wyposażenia


Zaklików, dnia 2019.01.15

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN/UE/003/2018

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę centrum frezarskiego CNC do wykonywania narzędzi do kucia w ramach projektu pt.: „Zakup elementów linii produkcyjnej na potrzeby wdrożenia technologii wytwarzania wielkogabarytowych śrub imbusowych z zastosowaniem specjalnego przyrządu do kształtowania precyzyjnego”, którego dofinansowanie planuje realizować Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Poddziałanie POIR.2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP-Etap II.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.02.03.02-18-0027/18-00

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Oświadczenie


Zaklików, dnia 2018.12.03

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/002/2018

W dniu 03.12.2018 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę elektrodrążarki drutowej do wykonywania narzędzi do kucia w ramach projektu pt.: „Zakup elementów linii produkcyjnej na potrzeby wdrożenia technologii wytwarzania wielkogabarytowych śrub imbusowych z zastosowaniem specjalnego przyrządu do kształtowania precyzyjnego”, którego dofinansowanie planuje realizować Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Poddziałanie POIR.02.03.02 Bony na innowacje dla MŚP.

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
GWR Technologist Piotr Gawor, 32-040 Rzeszotary, ul. Szlachecka 19

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2018.11.23

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN/UE/002/2018

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę elektrodrążarki drutowej do wykonywania narzędzi do kucia w ramach projektu pt.: „Zakup elementów linii produkcyjnej na potrzeby wdrożenia technologii wytwarzania wielkogabarytowych śrub imbusowych z zastosowaniem specjalnego przyrządu do kształtowania precyzyjnego”, którego dofinansowanie planuje realizować Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Poddziałanie POIR.02.03.02 Bony na innowacje dla MŚP.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.02.03.02-18-0027/18

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym


Zaklików, dnia 2018.10.09

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCN/UE/001/2018

W dniu 09.10.2018 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę tokarki CNC do przygotowania materiału wsadowego w ramach projektu pt.: „Zakup elementów linii produkcyjnej na potrzeby wdrożenia technologii wytwarzania wielkogabarytowych śrub imbusowych z zastosowaniem specjalnego przyrządu do kształtowania precyzyjnego”, którego dofinansowanie planuje realizować Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Poddziałanie POIR.02.03.02 Bony na innowacje dla MŚP.

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
MAKTEK Jerzy Zalewski, 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 120

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2018.09.10

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN/UE/001/2018

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na zakup tokarki CNC do przygotowania materiału wsadowego w ramach projektu pt.: „Zakup elementów linii produkcyjnej na potrzeby wdrożenia technologii wytwarzania wielkogabarytowych śrub imbusowych z zastosowaniem specjalnego przyrządu do kształtowania precyzyjnego”, którego dofinansowanie planuje realizować Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Poddziałanie POIR.02.03.02 Bony na innowacje dla MŚP.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.02.03.02-18-0027/18

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym


Zaklików, dnia 2018.05.25

Obowiązek Informacyjny RODO - HSW-FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH FASTEC Sp. z o.o.

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, HSW-FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH FASTEC Sp. z o.o., spełniając swój ustawowy obowiązek, umożliwia Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać w załączonym pliku.

Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu, sprostowania, jak również ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt na adres info@fastec.pl


Zaklików, dnia 2018.01.17

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCH 005/2017

W dniu 16.01.2018 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę stacjonarnego defektoskopu do badań magnetyczno-proszkowych w ramach projektu pt.: „Uruchomienie produkcji nowej generacji wielkogabarytowych elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych”, którego dofinansowanie realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa nr I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0061/17

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
TechControl s.c. ul. Gdyńska 5, 47-400 Racibórz

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2018.01.17

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCH 004/2017

W dniu 16.01.2018 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę systemu kontroli i sterowania potencjałem węglowym w piecu obróbki cieplnej z atmosferą ochronną w ramach projektu pt.: „Uruchomienie produkcji nowej generacji wielkogabarytowych elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych”, którego dofinansowanie realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa nr I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0061/17

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
AVION Europa GmbH & Co. KG, Röhrenspring 18, 58093 Hagen

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2018.01.05

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCH 005/2017

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę stacjonarnego defektoskopu do badań magnetyczno-proszkowych w ramach projektu pt.: „Uruchomienie produkcji nowej generacji wielkogabarytowych elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych”, którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
Typ: 1 Rozwój MŚP
Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0061/17

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym


Zaklików, dnia 2018.01.05

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCH 004/2017

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę systemu kontroli i sterowania potencjałem węglowym w piecu obróbki cieplnej z atmosferą ochronną w ramach projektu pt.: „Uruchomienie produkcji nowej generacji wielkogabarytowych elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych”, którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
Typ: 1 Rozwój MŚP
Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0061/17

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym


Zaklików, dnia 2017.12.22

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCH 003/B/2017

W dniu 21.12.2017 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę szlifierko-polerki do pracy manualnej w ramach projektu pt.: „Uruchomienie produkcji nowej generacji wielkogabarytowych elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych”, którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0061/17

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
TechControl s.c. ul. Gdyńska 5, 47-400 Racibórz

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2017.12.22

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCH 002/B/2017

W dniu 21.12.2017 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę stacjonarnego cyfrowego mikro-twardościomierza w ramach projektu pt.: „Uruchomienie produkcji nowej generacji wielkogabarytowych elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych”, którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0061/17

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
TechControl s.c. ul. Gdyńska 5, 47-400 Racibórz

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2017.12.06

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCH 003/B/2017

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę szlifierko-polerki do pracy manualnej w ramach projektu pt.: „Uruchomienie produkcji nowej generacji wielkogabarytowych elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych”, którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
Typ: 1 Rozwój MŚP
Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0061/17

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym


Zaklików, dnia 2017.12.06

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCH 002/B/2017

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę stacjonarnego cyfrowego mikro-twardościomierza w ramach projektu pt.: „Uruchomienie produkcji nowej generacji wielkogabarytowych elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych”, którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
Typ: 1 Rozwój MŚP
Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0061/17

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym


Zaklików, dnia 2017.12.06

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR FCH 002/A/2017 I FCH 003/A/2017

Uprzejmie informuję, że zapytania nr FCH 002/A/2017 i FCH 003/A/2017
zostały anulowane - wycofane z powodów formalnych (brak znaków unijnych oraz ogłoszenia na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Zaklików, dnia 2017.11.28

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR FCH 002/2017 I FCH 003/2017

Uprzejmie informuję, że zapytania nr FCH 002/2017 i FCH 003/2017 zostały
anulowane - wycofane z powodów formalnych.

 


Zaklików, dnia 2017.06.26

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCH 001/2017

W dniu 20.06.2017 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę urządzenia do nagrzewania indukcyjnego materiału wsadowego do kucia w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach projektu pt. "Uruchomienie produkcji nowej generacji wielkogabarytowych elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych" w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
TERMETAL - Andrzej Zborowski, ul. Graniczna 7, 41-940 Piekary Śląskie, którą zaproszono do dalszych rokowań – negocjacji.

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2017.05.31

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCH 001/2017

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do nagrzewania indukcyjnego materiału wsadowego do kucia w ramach projektu pt.: „Uruchomienie produkcji nowej generacji wielkogabarytowych elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych”, o którego dofinansowanie ubiega się Zamawiający w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
Typ: 1 Rozwój MŚP

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym


Zaklików, dnia 2016.12.02

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2016.11.23

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN 001/2016

W załączonych dokumentach (3 pozycje) składamy zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych śrub z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym (imbusowym) na poziomie TRL 8 umożliwiającym wdrożenie w przedsiębiorstwie w ramach projektu, o którego dofinansowanie ubiega się nasza firma w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 Formularz ofertowy
Załącznik 2 Oświadczenia

  © HSW-FEZ FASTEC Sp. z o.o. Rzetelna Firma KRD Start     ::     O firmie     ::     Oferta     ::     Usługi     ::     Katalog wyrobów     ::     Polityka jakości     ::     Kontakt e-mail: info@fastec.pl