Zaklików, dnia 2018.09.10

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN/UE/001/2018

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na zakup tokarki CNC do przygotowania materiału wsadowego w ramach projektu pt.: „Zakup elementów linii produkcyjnej na potrzeby wdrożenia technologii wytwarzania wielkogabarytowych śrub imbusowych z zastosowaniem specjalnego przyrządu do kształtowania precyzyjnego”, którego dofinansowanie planuje realizować Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Poddziałanie POIR.02.03.02 Bony na innowacje dla MŚP.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.02.03.02-18-0027/18

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

  © HSW-FEZ FASTEC Sp. z o.o. Rzetelna Firma KRD Start     ::     O firmie     ::     Oferta     ::     Usługi     ::     Katalog wyrobów     ::     Polityka jakości     ::     Kontakt e-mail: info@fastec.pl