Zaklików, dnia 2017.06.26

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCH 001/2017

W dniu 20.06.2017 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę urządzenia do nagrzewania indukcyjnego materiału wsadowego do kucia w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach projektu pt. "Uruchomienie produkcji nowej generacji wielkogabarytowych elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych" w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
TERMETAL - Andrzej Zborowski, ul. Graniczna 7, 41-940 Piekary Śląskie, którą zaproszono do dalszych rokowań – negocjacji.

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego

  © HSW-FEZ FASTEC Sp. z o.o. Rzetelna Firma KRD Start     ::     O firmie     ::     Oferta     ::     Usługi     ::     Katalog wyrobów     ::     Polityka jakości     ::     Kontakt e-mail: info@fastec.pl